Konstrukcje ze stali cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością. Ich niewątpliwą zaletą jest stosunkowo niewielki koszt w stosunku do tradycyjnego budownictwa. Taka stalowa konstrukcja z pewnością jest również wyjątkowo odporna i szybko się ją stawia. Konstrukcje zmontowane w ten sposób tworzy się indywidualnie na zamówienie. Ich konstrukcja zależna jest od przeznaczenia, oraz od wymagań zamawiającego. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców który potrzebują dużych hali magazynowych „na szybko”. Jest to budowla, którą bez problemu można w późniejszym czasie rozbudować w zależności od potrzeb. Konstrukcje ze stali są doskonałym rozwiązaniem skierowanym zwłaszcza dla przemysłu. Ich uniwersalność umożliwia znalezienie rozwiązań niemal w każdej branży. Przedsiębiorca, który ma wątpliwości co do tego typu konstrukcji może skontaktować się z wykonawcą aby dokładnie omówić projekt i jego rozwiązań. 

Projektowanie konstrukcji ze stali

Tak jak w przypadku tradycyjnego budownictwa, tak i planując postawienie stalowej konstrukcji należy sporządzić odpowiedni projekt. Instalacją takiej hali zajmują się od początku do końca specjalne firmy. Projektanci przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z przedsiębiorcą na temat jego wymagań, przystępują do tworzenia indywidualnego projektu. Z pewnością taki projekt powstaje z uwzględnieniem charakterystyki branży. Inne konstrukcje projektowane są dla rolnictwa, inne z kolei dla hal produkcyjnych. Projektant potrzebuje również informacji o tym, czy dana hala ma być np. tylko dla produkcji, czy klient potrzebuje w niej część dla administracji. Istotne jest również, aby rozważyć to, czy dana konstrukcja ma być w przyszłości poszerzana. Po dostarczeniu projektantom dokładnych danych, tworzą oni projekt, który składa się z:

  • części opisowej – tutaj znajdują się informacje na temat fizycznych cech budowli, surowców z jakich będzie stworzona, oraz wszelkiego rodzaju obciążeń,
  • części wykonawczej – można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju instruktaż wznoszenia hali. Zawarte są w nim wszystkie etapy montażu, z uwzględnieniem kolejności łączenia części. 

Z pewnością taki projekt zawiera również wszelkie dane na temat kosztów montażu takiej konstrukcji, oraz rysunki wizualizujące obiekt. Po zakończonym etapie projektowania, można przejść do następnego, czyli zdobycia niezbędnych pozwoleń. 

Konstrukcje stalowe – niezbędne pozwolenia

Jeśli chodzi o montaż konstrukcji stalowych, również w przypadku niezbędnych pozwoleń nie różni się od tradycyjnego budownictwa. Prace konstrukcyjne można zacząć dopiero po niezbędnych dokumentów. Bez wątpienia najistotniejszym dokumentem, bez którego taka konstrukcja nie będzie mogła powstać, jest pozwolenie na budowę wydane przez właściwy urząd. Start instalacji należy zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po zdobyciu zgody na budowę, trzeba powołać kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, taki specjalista posiada niezbywalne obowiązki, które obejmują przede wszystkim: przejęcie nadzoru nad placem budowy, zagwarantowanie bezpieczeństwa, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji, oraz wykonywanie zadań opisanych w dzienniku budowy. 

Instalacja konstrukcji stalowych – jak przygotować teren?

Po zgromadzeniu potrzebnej dokumentacji trzeba przystąpić do prac fizycznych. Z pewnością przed instalacją takiej hali wymagane jest właściwe przygotowanie terenu. Aby cały obiekt był stabilny i trwały, wykonawca powinien dopilnować odpowiedniego wyrównania terenu. Jeśli wymaga tego obszar budowy trzeba zrobić odwodnienie czy ewentualną wymianę nawierzchni. Po odpowiednim ukończeniu tych prac można przejść do wylania trwałych i solidnych fundamentów. 

Konstrukcje ze stali – montaż elementów nośnych

Stawianie konstrukcji ze stali składa się z pewnych ważnych momentów, czyli tzw. kamieni milowych. Bez wątpienia takim kamieniem jest wznoszenie elementów nośnych, które nadają kształt obiektu. Konstrukcja takiej hali może być całkowicie stalowa, lub żelbetowo – murowa. Właściwe postawienie całej konstrukcji ma istotne znaczenie dla następnego elementu, czyli montażu dachu. Aby można było przystąpić do tej fazy, cały szkielet musi być stabilny i właściwie zmontowany. W tego typu obiektach dach zazwyczaj wykonany jest z blach falistych lub trapezowych. Projekt zawiera również informację o metodzie odprowadzania wody z dachu. Może to być drogą grawitacyjną, albo podciśnieniową. 

Ściany w konstrukcjach ze stali

Kolejnym momentem powstawania hali jest budowa ścian. Mogą być one zarówno izolowane, jak i wykonane z blach trapezowych. Oczywiście zależy to od od wymagań inwestora i przeznaczenia takiego obiektu. Po zamontowaniu ścian można przystąpić do tzw. stolarki, czyli montażu drzwi, okien, doków załadunkowych, oraz wylania posadzki. Nie można także zapomnieć o doprowadzeniu wody, kanalizacji, prądu czy ogrzewania. Także tutaj wszelkie instalacje branżowe zależą od przeznaczenia hali i wymagań przedsiębiorcy. 

Wykończenie konstrukcji stalowej

Z pewnością istotnym etapem jest etap końcowy, czyli prace wykończeniowe. Po wzniesieniu całej konstrukcji, doprowadzeniu instalacji branżowych, trzeba przejść do jej wykończenia, czyli malowania ścian, kładzenia podłóg, zagospodarowani terenu wokół czyli ogrodzenie, parkingi, drogi. Również na tym etapie zakres prac zależny jest od potrzeb inwestora. Powstanie takiej konstrukcji stalowej jest procesem złożonym z wielu etapów. Ważne, aby cały proces był dobrze rozplanowany, wówczas będzie szybko przebiegał. Wybudowanie takiej stalowej konstrukcji jest o wiele szybsze, niż postawienie standardowego budynku, a także znacznie mniej kosztowne. Należy pamiętać, że jeżeli inwestor planuje rozwój swojej działalności taki obiekt ze stali można bez problemów powiększyć. Bez wątpienia musi to być umieszczone w projekcie.