Rolnictwo jakiś czas temu wskoczyło na kompletnie inny poziom. Teraz nie kojarzy się z ciężką pracą ręczną. Aktualnie jest to wysoce zmechanizowany(a) gałąź przemysłu. Za pilnowanie dobytku odpowiadają systemy teleinformatyczne.

Rolnicy używają również dronów, a maszyny rolnicze zadziwiają swoim zaawansowaniem technicznym. Wszystko to aby zmaksymalizować ilość produkowanych z natury dóbr. Należy przy tym pamiętać, że nawet małe gospodarstwa rolne to wielki kapitał. Warto go zabezpieczyć przed wszelkimi możliwymi stratami. Najbardziej skuteczną formą zabezpieczenia majątku jest ubezpieczenie. Jakie są rodzaje ubezpieczeń rolniczych? Które i kiedy wybrać?

Czym się cechuje ubezpieczenie rolnicze OC?

Każday człowiek w chwili nabycia gospodarstwa rolnego zgodnie z prawa(em) staje się rolnikiem. Wiąże się z tym między innymi wymóg posiadania ubezpieczenia OC. Warto być świadomym, że jest to konieczne nawet jeśli na obszarze gospodarstwa nie prowadzi się żadnych upraw ani hodowli zwierząt. Każde gospodarstwo rolne, którego powierzchnia jest wyższa niż 1 hektar podlega opodatkowaniu.

Jest to podstawowe ubezpieczenie rolnicze, które swoim zakresem pokrywa szereg rzeczy. Obejmuje przykładowo straty wywołane warunkami atmosferycznymi czy choroby zwierząt. Ubezpieczenie OC dla rolników pozwala zachować spokój w przypadku negatywnego wpływu zimy na obszar rolniczy, ale także w przypadku zepsucia się lub kradzieży sprzętu rolniczych(ego).

Więc, mimo, że ubezpieczenie to jest obowiązkowe warto dostrzec w nim pozytywy. Na skuteczność działań rolniczych wpływa wiele czynników zewnętrznych. Ciężko jest zapanować nad pogodą czy przypadłościami zwierząt. Poprzez ubezpieczenia rolnicze można chociaż ograniczać potencjalne szkody.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Potrzeba ubezpieczenia dotyczy także wszystkie budynki stojące na terenie gospodarstwa rolnego. Mowa tu również o budynkach mieszkalnych. Ważna sprawa – konieczność ta pojawia się w momencie pokrycia budynku dachem. Ubezpieczenie budynków gwarantuje pełne odszkodowanie strat poniesionych w wyniku nagłych zdarzeń.

Tego rodzaju ubezpieczenie chroni właściciela terenów rolnych od konsekwencji przypadków takich jak uderzenie pioruna, śnieg czy intensywny deszcz. To szczególnie istotne w obliczu zmieniającej się pogody. Dziś ekstremalne zjawiska atmosferyczne stają się coraz bardziej powszechne. Wobec tego tym bardziej powinno się zadbać aby nic nagłego nas nie zszokowało.

Ubezpieczenia rolnicze, a ubezpieczenie maszyn rolniczych

Jak wspomniano na początku tekstu rolnictwo w ostatnich latach zostało zdominowane przez mechanizacji(ę). Dziś, szczególnie w większych gospodarstwach znaczną rolę pełnią maszyny. Nieporównywalnie wzmacniają moce przerobowe danych gospodarstw. Jednak, jak to pojazdy mechaniczne – czasem potrzebują one naprawy. Ciągniki, kombajny, siewniki i wiele innych urządzeń – wszystko to musi być pielęgnowane by długo służyło.

Oczywiście, warto też rozważyć ubezpieczenie(u) pojazdów wspierających działanie gospodarstwa.
Fundusze ubezpieczeniowe wychodzą z odpowiedzią potrzebom rolników. Agrocasco to odpowiednik ubezpieczenia cywilnego OC. Celem tej polisy jest ochrona maszyn rolniczych i zabezpieczenie finansowe przed niszczycielskimi sytuacjami. Mowa tu o pożarach(y), huraganach(y) czy powodziach(ie). Ubezpieczenia rolnicze chronią też przed uszkodzeniami różnego rodzaju czy też kradzieżami i stratami inwentarza.

Bez cienia wątpliwości ubezpieczenie rolnicze powinno pozostać obowiązkiem dla właścicieli takich terenów.

Zbyt wiele różnych przypadków rzutuje na gospodarstwa domowe by zmarginalizować ten temat. Kwestią otwartą pozostaje szerokość pakietu i wysokość składek ubezpieczeniowych. Przed podpisaniem porozumienia warto przeanalizować cały swój inwentarz i skonsultować stan posiadania z agentem ubezpieczeniowym. Pozwoli to zoptymalizować ofertę i spersonalizować specjalnie pod potrzeby konkretnej osoby.