Jeżeli myślisz o usunięciu obiektu ze swojego terenu to za każdym razem musisz zawiadomić o tym właściwy Urząd lub Starostwo Powiatowe. Mimo wszystko nie zawsze musimy czekać na pozwolenie, czasem wystarczające jest zaniesienie zawiadomienia. Kiedy musimy poczekać na pozwolenie, a w jakich sytuacjach możemy złożyć zawiadomienie w województwie Lubelskim i rozpocząć rozbiórkę? Jakie pisma obowiązkowo mieć i gdzie załatwić sprawę?

Źródło: Recyling-Zamość – rozbiórki

Wyburzenie budynku bez pozwolenia – kiedy jest to możliwe?

Jeżeli obiekt budowlany, który planujemy poddać rozbiórce nie jest zamieszczony na liście zabytków i nie jest uwzględniony w ochronie konserwatora, jest niższy niż 8 m i postawiony jest od końca działki w odległości nie mniejszej niż 50 % jego wysokości, to nie jest konieczne posiadanie pozwolenia na wyburzenie. Wystarczające jest wtedy, aby do właściwego Urzędu Miasta albo Starostwa Powiatowego zanieść zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie potrzebują też obiekty, które nie potrzebowały pozwolenia na budowę. Są to między innymi hale stalowe budowane na maksymalnie 180. W takich sytuacjach wystarczające jest złożenie odpowiedniego wniosku i po 30 dniach można zacząć roboty rozbiórkowe.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę jest wymagane przy chęci wyburzenia większych budynków lub takich, które chroni prawo albo konserwator. W zasadzie mowa o rozbiórce obiektów budowlanych, które wpisane są na listę zabytków, są wyższe niż 8 m oraz takich, które usytuowane są zbyt blisko granicy działki – czyli o dystansie mniejszym niż połowa wysokości obiektu. Oprócz tego obowiązek ten mają gospodarze obiektów, których rozbiórka mogłaby wpłynąć na pogorszenie stanu wody lub ogólnego stanu środowiska. Może też się zdarzyć, że są wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa, znajdują się w parku kulturowym albo uznane są za pomnik historii – wtedy pozwolenie też jest konieczne.

Warto także mieć świadomość, że jeżeli chcemy wyburzyć obiekt budowlany, a następnie w jego miejscu postawić nowy to można w tym samym czasie dostarczyć druk o pozwolenie na wyburzenie oraz o budowę budynku.

Jakie dokumenty potrzebne są do załatwienia pozwolenia na rozbiórkę?

Niesamowicie ważną sprawą jest to, że pozwolenie na rozbiórkę powinieneś uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem prac. Urząd nie rozpatrzy wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę, jeśli już ją rozpocząłeś. Wniosek można dostarczyć do Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego albo Urzędu Miasta. Dodatkowo od 1 lipca 2021 roku wniosek można złożyć online.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć zgodę gospodarza obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu oraz sposobu prowadzenia rozbiórki a także opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Zdarza się, że potrzebny jest też plan rozbiórki budynku, a przy rozbiórce zabytków, obowiązkowo trzeba dołączyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o wykreśleniu tego budynku z listy zabytków.

Jeżeli nie wiemy jak zabrać się za rozbiórkę to warto zatrudnić do tego ekipę specjalistów. W Lublinie i Rzeszowie z pewnością wyszukasz właściwą firmę, która będzie miała wszelkie niezbędne maszyny do wyburzenia obiektu budowlanego.