Instytucje Unii Europejskiej od pewnego okresu zachęcają swoich członków do obniżenia emisji dwutlenku węgla w celu dbałości o środowisko. Jednym z głównych producentów spalin do atmosfery poza przemysłem i energetyką, są auta. Między innymi w obliczu tego, producenci pojazdów naciskani są, w duecie z właściwymi agendami krajowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym w ogóle są badania homologacyjne? Kto jest zobowiązany do ich zrobienia  i jak od strony prawnej wygląda ten temat?

Na czym polegają badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów wymagana jest dla nowo wyprodukowanych samochodów. Stanowi ona fudnament do wykreowania szczegółowego opisu pojazdu – w aspekcie technicznym. oraz identyfikacyjnym. Badania homologacyjne opierają się na przeprowadzeniu serii sprawdzianów porównujących stan pojazdu z normami technicznymi wskazanymi przez jednostkę nadzorującą. Spełnienie wymagań homologacyjnych jest niezbędne, aby świeżo wyprodukowany pojazd mógł zostać zalegalizowany do użytku. Badania homologacyjne dotyczą nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale też jego wyposażenie(a) i części, składających się na całość. Wskazana jednostka bada pojazd i na bazie danych wytycznych przyznaje lub nie właściwe dokumenty. Zdobycie świadectwa homologacyjnego przez automobil jest równoznaczne, że auto zgodnie z obowiązującymi regulacjami może w stu procentach legalnie poruszać się po drogach na terenie Unii Europejskiej. Obowiązek przebycia badań homologacyjnych dotyczy nowych aut, oraz takie, w których właściciele przeprowadzili poważne(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Oznacza to, że o otrzymanie świadectwa homologacji mogą ubiegać się jedynie producenci pojazdów, ewentualnie działający za ich zgodą pośrednicy.

Homologacja samochodu – aspekt prawny 

Unia Europejska stanowi wspólnotę, która stara się ujednolicać regulację w wielu płaszczyznach codziennego życia. Tak też stało się w przypadku branży(ą) automotive. W 2007 roku została stworzona dyrektywa, która wyznaczyła ramy legislacyjne(y) związane z homologacją aut i ich komponentów, mająca moc wykonawczą na terenie krajów członkowskich. Dyrektywa ta ułatwia wytwórcom aut proces wprowadzania do obiegu nowych modeli pojazdów. Dzięki ujednoliconym przepisom, firmy z branży automotive, po uzyskaniu odpowiednich świadectw {mogą|{mają możliwość legalnie rejestrować i handlować samochodami na terenie wszystkich państw UE.

Kto wydaje dokumenty homologacyjne?

W naszym kraju organem uprawnioną(ym) do orzekania o homologacji zbieżnej ze dyrektywą Unii jest Transportowy Dozór Techniczny. Instytucja ten działa na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Transportowy Dozór Techniczny outsourcuje przeprowadzenie testów niezależnym instytucjom badawczym. instytucje te, to wskazane odgórnie think tanki bądź też przedsiębiorstwa zorientowane na tego rodzaju badania(ch). Po zapoznaniu się ze przygotowanym(ego) przez nie raportu, w przypadku pozytywnego wyniku badań, przekazywane są właściwe dokumenty.

Ponadto, do kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego, należy również analiza i kontrola zgodności z prawem zaświadczeń homologacyjnych wydawanych przez inne kraje członkowskie.

Co ponadto warto wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne zobligowane są przejść nie tylko samochody, ale również wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, maszyny rolnicze, czy motocykle. Także części pojazdów i składniki ich wyposażenia zobowiązuje się do przeprowadzenia badań homologacyjnych – są to przykładowo: zbiorniki paliwowe, światła czy klakson. Nie ma konkretny(a) wykaz elementów podlegających przepisowi homologacji. Odnosi się to do grupy jako całości, bez uszczegółowionych wytycznych.

W Polsce cena homologacji każdego z pojazdów całojezdnych to koszt 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są natomiast czterokrotnie niższe i wymagają zainwestowania 400 zł.