Bardzo istotnym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia swoich pracowników. Warunki pracy powinny być nieszkodliwe i higieniczne. Żeby pracownicy byli w pełni bezpieczni potrzebne jest organizowanie kursów BHP, co również jest obowiązkiem pracodawcy. To, jak często i jak muszą odbywać się takie szkolenia bhp zależy od stanowiska pracy. Jasne jest, że stopień zagrożenia inny jest na stanowisku administracyjnym, a inny dla robotnika zatrudnionego na budowie. Takie szkolenia są także organizowane zaraz po przyjęciu nowego pracownika do pracy, który bezwzględnie powinien trzymać się zasad BHP, aby bezproblemowo wykonywać swoje obowiązki. Kto jeszcze ma obowiązek odbycia takich szkoleń? Czy studenci na praktykach również muszą w nim uczestniczyć? Kto organizuje takie szkolenia i jak długo one trwają? 

Kto musi odbyć kurs BHP?

Zgodnie z polskim prawem, każdy niedawno zatrudniony pracownik podlega obowiązkowi zaliczenia kursu BHP. Odstępstwem od reguły jest sytuacja, kiedy dany pracownik był zatrudniony wcześniej na tym samym stanowisku u danego pracodawcy. Z wymogu tego nie są zwolnieni również studenci, którzy zaliczają praktyki, ani uczniowie szkół zawodowych. Poza szkoleniami wstępnymi są również szkolenia cykliczne. Ich częstotliwość a także długość tych kursów zależy w dużym stopniu od rodzaju zajmowanego stanowiska. Według tej zasady najczęściej, bo raz w roku takie szkolenie muszą odbyć robotnicy, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne. Najkrótszy czas takiego kursu wynosi 360 minut. Z drugiej strony pracownicy administracyjno – biurowi są zwolnieni z tego obowiązku i odbywają oni tylko szkolenie wstępne.

Czy szkolenie BHP obejmuje także pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie?

Według przepisów na pracodawcy nie ciąży obowiązek sfinansowania szkoleń BHP dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Nie mniej jednak jest on zobowiązany do zapewnienia osobie zatrudnionej bezpiecznych warunków pracy. Można uznać, że pracodawca musi takie szkolenie zorganizować, ale nie ma obowiązku jego sfinansowania. W tym przypadku może porozumieć się z zatrudnionym, aby to on pokrył koszty.

Kto może przeprowadzić kurs BHP?

Zgodnie z polskimi przepisami początkowe szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wyznaczony pracujący na tym samym stanowisku, pracownik BHP albo zewnętrzna firma zajmująca się organizowaniem tego typu szkoleń. Ważne jest żeby to była osoba wykwalifikowana z właściwym poziomem wiedzy. Należy wspomnieć, że zarówno szkolenie wstępne, jak i szkolenie cykliczne powinny zakończyć się egzaminem sprawdzającym poziom przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, oraz w okolicznych miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy osobę zatrudnioną obowiązują badania lekarskie?

Pracodawca nie może pozwolić na rozpoczęcie pracy przez osobę, która nie posiada wstępnych badań lekarskich. Dlatego pracownik przed przejęciem obowiązków do obowiązków musi zgłosić się do lekarza medycyny pracy w celu przeprowadzenia odpowiednich badań. Ważne jest, żeby takie badania zrobić ponownie przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Okres obowiązywania badań określa lekarz medycyny pracy.  

Stopień ryzyka zawodowego – kto ocenia? 

Kodeks Pracy nakłada obowiązek oceny ryzyka zawodowego bezpośrednio na pracodawcę. Jednakże nie zawsze potrafi to zrobić, może w tym celu zlecić to zewnętrznej firmie specjalizującej się w BHP. Taką ocenę ryzyka może zrobić także lekarz, zajmujący się profilaktyką w danym zakładzie pracy.

Co w sytuacji wypadku? 

Oczywiście wówczas najpierw trzeba pomóc poszkodowanemu, a później zabezpieczyć miejsce wypadku i zwołać zespół powypadkowy. Inaczej wygląda procedura w przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych bądź zbiorowych. Wtedy dodatkowo trzeba zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, a także prokuraturę. Jeśli na miejscu pracy miało miejsce zatrucie trzeba bezwzględnie zawiadomić również Państwową Inspekcję Sanitarną.