Sektor transportu i logistyki stale rośnie. Jest to wywołane różnymi bodźcami – rozwojem technologicznym, ewolucją w nawykach konsumenckich czy Covid-19. Rezultatem takiego wzrostu jest zapotrzebowanie na coraz więcej powierzchni magazynowej. Produkty muszą być składowane w konkretnych warunkach. Aby umożliwić ich przewóz w obrębie hal używa się wózki widłowe. Wykorzystanie wózków widłowych to kolejna z konsekwencji rozkwitu całej branży. Do czego na prawdę wykorzystuje się potocznie nazywanych “widlaków”?

Funkcjonalność wózków widłowych

Wózki widłowe to urządzeniami mechanicznymi zasilanymi silnikiem. Bazową ich funkcjonalnością jest transport towarów na małych przestrzeniach. Najczęściej przedmioty przenoszone są w obrębie magazynu zabudowanego lub otwartego, albo na placach budowy. Wózki widłowe służą do przewozu towarów o kilkutonowej masie. Asortyment najczęściej umieszczany jest na paletach, co ułatwia sprawne transport. Mogą do gromadzić palet na dużych wysokościach. Potrafią również układać palety na niższych wysokościach i przewozić sprzęt niewymiarowe, które nie wchodzą się na paletach. 

Do operowania wózkiem widłowym, według prawem, niezbędne jest posiadanie konkretnych uprawnień. Ponadto każdy pojazdy muszą właściwie przygotowane i wyposażone w sygnały dźwiękowe i światła. Umożliwia to zapewnić jak największe bezpieczeństwo tak dla operatora pojazdu, jak i pracowników przebywających w sąsiedztwie. 

Szereg funkcji wózków widłowych powoduje mnogością ich rodzajów. Różnorakie rodzaje wózków widłowych przystosowane są do danych wymagań użytkowników i warunków w jakich mają być wykorzystywane. Bazująć na możliwości transportowe, spotkać możemy wózki naładowne, podnośnikowe, reachtrucki, skrętne i czołowe. Każdy z nich sprawdza się w określonych okolicznościach. W celu optymalizacji powierzchni magazynowej przeważnie wybiera się wózki boczne, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie typy zasilania spotykane są w wózkach widłowych?

Istotnym parametrem według, którego można dokonać rozróżnienia wózków widłowych jest typ ich zasilania. Odpowiedni typ zasilania wskazuje to jak użytkowany będzie pojazd. Są różne rodzaje rozwiązań technicznych:

Wózki widłowe o zasilaniu benzynowym – napędzane olejem napędowym – najlepiej sprawdzają się na obszarach budowy, w przestrzeniach gdzie warunki są skomplikowane, a transportowany towar jest masywny, niejednokrotnie wielkogabarytowy. Wyróżnia je się dużą mocą i wytrzymałością. Przez wzgląd na wydzielane spaliny można stosowane tylko na wentylowanych przestrzeniach.

Wózki widłowe zasilane elektrycznie – napędzane energią elektryczną, są wyposażone w baterie. Wykorzystywane się głównie w zamkniętych pomieszczeniach – halach, magazynach. Cechuje je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do poruszania się po małych przestrzeniach. Ich zaletą jest to, że są zeroemisyjne.

Wózki widłowe z zasilaniem LPG – używają z gazu LPG, który jesti ich zasilanie. Instalacje gazowe instalowane w wózkach widłowych są czystym i całkiem bezpiecznym typem napędu. Ponadto nie są kosztochłonne. Dają możliwość szybkie przemieszczania się pojazdu i skuteczną realizację założonych zadań. Przydają się prawie we wszystkich warunkach – korzysta się z nich zarówno w przestrzeniach otwartych, jak i zamkniętych. 

Impco – wiodący współproducent instalacji LPG dla wózków widłowych 

Jednym z wiodących współtwórców instalacji gazowych i komponentów do wyżej wymienionych jest firma z USA IMPCO – http://poplawski.pl/impco/.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pięćdziesiąt lat osiągnęła globalnym liderem dostaw systemów paliwowych bazujących o gaz. Tworzy ona komponenty znajdujące swoje użytek w wielu dziedzinach przemysłu. Jej wytwory jest alternatywę dla benzynowych silników używanych podczas etapie produkcji i transportu. Zmiana rodzaju napędu powoduje, że cena użytkowania pojazdów są mniejsze. Wytwarzana energia dzięki odpowiednim filtrom i cechom gazu jest bardziej ekologiczna. Jest to korzyść tak dla producentów, operatorów, jak również dla środowiska. 

Środowisko jest tu ważne. W związku z zaostrzeniem przepisów emisyjnej krajów, rządy ustanawiają reguły dla różnych gałęzi przemysłu i gospodarki. proekologicznych technologii dostarczanych przez IMPCO pomaga firmom sprostanie narzuconym odgórnie normom dotyczącym produkcji spalin.

Towary IMPCO to grupa rozwiązań – od podstawowych części zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory wytwarzane przez IMPCO, odpowiedzialne za obniżenie ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z ciekłego w gazowy, są o wiele mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO z pomocą współpracujących dealerów oferuje także przepustnice i gaźniki, zawierające w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Komponenty te są odpowiedzialne za doprowadzenie rozruchu do silnika. Oprócz tego producent sprzedaje mniejsze składniki układów zasilających bazujących na gazie. Zatem można w jego asortymencie znaleźć wszelkiego rodzaju węże, przyłącza, rurki, filtry.

Lata w branży w trakcie IMPCO awansowało liderem w swoim dziedzinie powodują, że wielu dostawców wózków widłowych bazuje właśnie z ich pracy. Komponenty do systemów gazowych IMPCO sprawiają, że produkty końcowe jakimi są wózki widłowe mocniejszymi i zwiększają ich wartość.