Bycie rolnikiem nieprzerwanie jest powiązane z jakimś ryzykiem. Wiele jest zależne tutaj od pogody oraz zmienności cen w systemie gospodarczym czy postępu technologicznego. W tekście odpowiadamy na pytania: Jakie są rodzaje ryzyka i jak nim sterować? Co to są ubezpieczenia rolnicze i jakie są ich rodzaje.

Typy zagrożeń w gospodarstwie

Jeśli posiadasz własne gospodarstwo warto zainwestować w ubezpieczenie dla rolników. Przesłanką jest to, iż gospodarstwa rolne są obciążone dużym ryzykiem a także niepewnością. Powodem są zależności produkcji od okoliczności zewnętrznych, które na nie oddziałują. Ryzyko w działalności rolniczej zależy w dużym stopniu od środowiska przyrodniczego z którym związana jest produkcja oraz z ekonomią porównywalnych gospodarstw. Ryzyko dzieli się ze względu na rodzaj działalności oraz z uwagi na źródło pochodzenia niebezpieczeństwa.

Rodzaje ryzyka z uwagi na rodzaj działalności

 1. powiązane z technologią – powiązane jest z ciągłym postępem technologicznym, techniki oraz biologii;
 2. przyrodnicze – mają wpływ na to niekorzystne warunki klimatu, ulewy, przymrozki, susze jak również epidemie i pasożyty. Niemożliwym staje się przewidzenie dokładnej ilości produkcji i potencjalnych zniszczeń;
 3. związane z organizacją – powodem tego ryzyka jest planowanie, nadzór i organizowanie spraw w majątku rolnym oraz zmiany zachodzące w tym zakresie;
 4. związane z ekonomią – żródłem są zmiany w proporcjach kosztów konsumpcyjnych ludzi (np. niższe wydatki na żywność) , spadek cen produktów rolnych czy wpływy innych gałęzi gospodarki na rolnictwo;
 5. związane z produkcją – łączy fragmenty ryzyka przyrodniczego, technologicznego i organizacyjnego;
 6. rynkowe – dotyczy wewnętrznych zmian ekonomicznych warunków produkcji takich jak przykładowo niestabilność polityki rolnej,utraty rynków zbytu czy niższe ceny.

Podział ryzyka ze względu na podłoże jego pochodzenia:

 • finansowe – tyczy się sposobu i sposobów opłacania transakcji gospodarczych przykładowo strata płynności finansowej, wzrosty stóp oprocentowania;
 • instytucjonalne – odnosi się do zmiennych w polityce rolniczej państwa;
 • produkcyjne – niebezpieczeństwo dotyczące przyczyn strat podczas procesu produkcji takich jak np.zmiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne wśród zwierzyny;
 • osobowe – ma wpływ na osobę prowadzącą gospodarstwo rolne tyczy się chorób i wypadków przy pracy;
 • cenowe – tyczy się niepewności związanej z relacją cen produktów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – łączność ryzyka związanego z finansami wraz produkcyjnym.

W jaki sposób rozporządzać ryzykiem w gospodarstwie

Duży wpływ na rentowność i efektywność produkcji rolnej ma zarządzanie w kryzysie. Najpierw należy dokonać oceny ryzyka, dowiedzieć się czy warto go podjąć, czy w jego konsekwencji straty będą niewielkie czy też znaczne.

Dobrze aby było to warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem prac w majątku rolnym.

Zarządzanie ryzykiem to metody i działania podejmowane w celu obrony gospodarstwa przed potencjalnym ryzykiem. Jedną z metod pomagających w tym zakresie jest dobra organizacjaprzykładowo występuje ryzyko suszy, można wystarać się o rośliny odporne na takie czynniki albo zainwestować w specjalny system nawadniający.

Następną strategią może być użycie dywersyfikacji dochodów lub dywersyfikacji struktury produkcji. Czasem opłaca się przenieść ryzyko na rynek poprzez przykładowo kontraktacje. Podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego nie można naturalnie zapomnieć o ubezpieczeniu rolniczym. Umożliwia niwelować straty w działalności rolniczej.

Co to są ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne są głównym z filarów zarządzania ryzykiem w gospodarstwie. Posiadają korzystny wpływ na stabilność a także zrównoważony wzrost. Zmniejszają niepewność działania, utrzymują płynność finansową a także zapewniają stabilność dochodów.

Typy ubezpieczeń rolniczych

Ubezpieczenia rolne dzielą się na obligatoryjne i nieobowiązkowe.

Do ubezpieczeń obligatoryjnych należą:

 • OC właściciela gospodarstwa rolnego
 • OC pojazdu;
 • ubezpieczenie budynków,które wchodzą w skład majątku rolnego;
 • połowa plonów.

Ubezpieczeniami  dobrowolnymi są:

 • NNW;
 • dodatkowe ubezpieczenie roślin uprawnych;
 • ubezpieczenie maszyn rolnych;
 • ubezpieczenie drobiu;
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych.

Ubezpieczenie gospodarki – czy faktycznie się opłaca?

Ubezpieczenie swego gospodarstwa rolniczego, jest przydatne bardzo często. Jak najbardziej warto się ubezpieczyć żeby zabezpieczyć własny los jako rolnika, jak również ludzi pracujących na gospodarstwie.Jeśli rolnik dokona szkody np. nieumyślnie rozpylając oprysk również na sąsiadujące pole, niszcząc wzrastające tam uprawy,ubezpieczyciel także pokryje koszt. Przykłady można mnożyć, ale trzeba pamiętać,że kupująć polisę ubezpieczeniową,